Det vilda Tanum

Photo: Lukasz Warzecha/Westsweden.com

En äventyrlig tvåddagarsvandring genom det vilda och lite mer svårtillgängliga Tanum, längs gränsen till Norge, i land med gott om lodjur samt med Älgafallet som naturliga huvudattraktion.

Det här är ett tips på en tvådagars-vandring genom ett av de mest vilda och avlägsna delarna av Bohusleden.

Etapp 22

Sträckan går på gamla stigar och bygdevägar genom lättvandrad terräng. Du passerar bland annat den beryktade Göpadalen där lodjuren gick hårt åt forna tiders boskap som gick uppe på fjället. (Göpa är ett gammalt lokalt använt ord för lodjur.) Leden går även över myr- och hällmarker med idylliska små tjärnar. Mellan etappstarten och det geografiska Porsåsen hittar du en ruin av en kyrkby. 

Porsås är Bufjällets högsta punkt, 202 meter över havet. Här hittar du bl.a. ett bronsåldersröse

Etappen leder sig vidare mot slutmålet Nornäs vid Mellan-Kornsjön. På en udde i sjön och alldelses invid etappmålet Nornäs finns ett vackert beläget vindskydd som är ämnat för både rast och övernattning. Här går även att ta ett dopp i sjön.

Fotograf: Lukasz Warzecha/Westsweden.com

Etapp 23

Från Nornäs går leden norrut längs Norra Kornsjön med utsikt över de trädbevuxna holmarna i sjön. Efter ett par kilometer vänder leden västerut och går då nära riksgränsen mot Norge. Här kan du göra en avstickare och gå upp på toppen av berget. Från det har du en enastående utsikt över stora delar av Kornsjösystemet, de bohuslänska och dalsländska skogsområden och dessutom delar av södra Norge.

Leden passerar även på sin väg mot Vassbotten en rad gamla riksrösen. Det är upp och ner på gamla gångstigar och över tallåsar i en berg- och dalbaneliknande terräng. Stundtals går leden via nu slybevuxna avverkningsområden. Mellan de två sjöarna Abborrtjärnen och Bockögat finns en fin klippavsats som passar för en fika. 

En liten bit längre fram passerar leden vid foten av ett berg torpruinen i Djupvik, dvs stenmursresterna efter ”den fredlöses boplats”. En informationstavla berättar historien om den folkskygge enslingen, som bodde här i på 1700-talet. 

Mot slutet av etappen går leden ut ur skogsmarkerina och fortsätter längs grusvägar och traktorstigar. 

Ca en kilometer från Vassbotten hittar du avstickaren till etappens stora attraktion, Älgafallet. Stigen ner är brant och går genom tät granskog. Plötsligt öppnar sig skogen. Här möts du av det mäktiga fallet på totalt 46 meters fallhöjd. Om du tar gångbron över passerar du gränsen till Norge. Härifrån går det trappor ner för att se fallet från dess fot. 

Förr fanns här bland annat en såg och en kvarn. Under vattenrika perioder, höst och vår, är fallet en speciellt stor besöksattraktion. 

Vid Älgafallet möts Bohusleden och Kuststigen – i Norge kallad Kyststien. 

Etappens mål i Vassbotten ligger en dryg kilometer längre söderut. Strax söder om Vassbotten finns Bullarebygdens familjecamping och matstället Nellies Place.

Fotograf: Lukasz Warzecha/Westsweden.com

Inför och under vandringen

Dag 1: Ta buss till busshållsplats Loviseholm och gå längs vägen ca 2 km till etappstart, eller få skjuts till etappstarten Porsås, i Tanums kommun. Vandra etapp 22 av leden fram till det fint belägna vindskyddet vid Nornäs. Etapen är 8 km lång. Övernatta i vindskyddet i Nornäs.

Dag 2: Vandra etapp 23 mellan Nornäs till Vassbotten, och stanna i slutet av etappen och beundra det vilda Älgafallet. Under högsäsong går det att bo kvar på Bullarebygdens familjecamping och ta en middag på Nellys Place.

Detta vandringsförslag går att kombinera med vandringsförslaget Bohusleden Strömstad.