Elda och fiska

Reglerna vad gäller eldning utomhus skiljer sig mellan kommunerna. Kontakta Länsstyrelsen eller respektive kommuns miljöförvaltning för att höra vad som gäller där du vill elda.

Photo: Henrik Trygg/Westsweden.com

När det är torrt i markerna ska man vara mycket försiktig med att elda i naturen. En enda gnista kan räcka för att orsaka en brand med förödande konsekvenser. Det är därför klokt att ha släckredskap till hands. En hink vatten kan räcka. Den som eldar måste också vara säker på att det inte råder eldningsförbud på platsen vid tidpunkten. Är du osäker, så ring till räddningstjänsten eller kommunen för besked. Kom ihåg att det enligt allemansrätten inte är tillåtet att bryta grenar i skogen för att elda med. Tänk på att det kan finnas särskilda regler för eldning inom naturreservat, då gäller dessa före Allemansrätten. Läs mer om dessa regler i respektive naturreservat. På klippor och bergshällar är det aldrig tillåtet att elda då dessa kan spricka.

Längs många av lederna har du goda chanser till ett lyckosamt fiske. I havet är fisket med handredskap mestadels fritt, men i de flesta insjöar och vattendrag krävs fiskekort eller medgivande från markägare. Kontakta den lokala fiskevårdsföreningen, eller markägaren där du vill fiska, för att få reda på vad som gäller.

Bestämmelserna varierar ofta mellan de olika naturreservaten. Bäst är att läsa och följa de föreskrifter som finns anslagna på platsen. Du kan också kontakta länsstyrelsens naturvårds- och fiskeenhet för information.