Friluftsliv med funktionshinder

Vi vill att alla ska få möjlighet att vistas i naturen.

Photo: Henrik Trygg/Westsweden.com

I texten för varje etapp hittar du information om den är tillgänglighetsanpassad eller ej.

I kartverktyget kan du se graderingen "mycket lätt" om etappen är tillgänglighetsanpassad.

Det går även bra att kontakta oss på leder@vastkuststiftelsen.se med frågor inför ditt äventyr!