Hur använder jag hemsidan?

Här följer en beskrivning av hur du som besökare kan använda hemsidan.

Photo: Lukasz Warzecha/Westsweden.com

Förstasidan

Det första du möter på hemsidan är startsidan, med en bild och under denna olika leder. Klicka på respektive led för att komma till leden och dess etapper. 

Inklippt i den stora bilden på förstasidan finns en West Sweden Trails-symbol. Detta är "hem-knappen" och används för att ta sig tillbaka till förstasidan. 

Ute i vänsterspalten hittar du menyn. I menyn finns en lång rad olika artiklar, tips, råd och inspiration. 

Under menyn finns det knappar för att växla mellan olika språk. Längst ner i vänsterspalten finns en sökfunktion samt en länk till en sida där du ser en karta över hela leden

Etapper

Om du klickar på en av dellederna på förstasidan och sen på "Läs mer" på en av etapperna så kommer du till en sida mer mer information över just den etappen. 

Här finns en bild och en text om den valda den etappen, info om längd, svårighetsgrad och vad vandraren kan uppleva längs sträckan. Här kan du också ladda ner etappens sträckaning som en fil. 

Längst ute till höger finns en höjdkurva. I högerspalten finns också en länk till en sida där du kan rapportera ett problem. Synpunkten når då den medansvariga via e-post. 

I sidan om etappen kan du också trycka på "Öppna Kartplanerare". Då kommer du vidare till en sida med en karta över den valda etappen. Anslutande etapper syns också i kartan, men inte lika tydligt. 

I vänsterspalten på denna sida finns rubriken "Planera din vandring". Här går det dels att få hjälp med hur du ska ta sig etappens olika startpositioner, beroende på i vilken ände av etappen du vill börja.

Längre ner i vänsterspalten finns en lista över olika objekt. Här kan du pricka i vad du är intresserad av att se på kartan, tex badplatser och vindskydd. Då tänds dessa ställen upp på kartan. 

Vissa platser har fler objekt på samma ställe. I dagsläget tänds då bara ena ikonen upp i kartan. Tex kan en badplats också ha en toalett. Om man fyller i att man vill se en toalett kan då badplats-symbolen vara det som syns i kartan. 

I själva kartan markeras starten med en röd ikon med en vit vandrare. Etappernas mål markeras med en vit och röd cirkelformad figur. Båda ikonerna går att dra uppåt och nedåt längs leden. När du gör detta ändras totallängden på etappen längst nere i vänsterspalten. Du kan på detta sätt planera hur långt du vill gå utan att vara beroende av de fasta etappernas start och mål.