Kvalitetssäkring av vandringsleder i Region Västra Götaland

Västkuststiftelsens arbete med kvalitetssäkrade, längre regionala leder har beviljats projektstöd från Tillväxtverket och Landsbygdsprogrammet.
Projektet omfattar aktiviteter och investeringar som att uppföra entréskyltar, införa nya dass, vindskydd, eldstäder och spänger, uppmärkning av led samt uppröjning och märkning av ledsträckor på Bohusleden, Kuststigen, Biosfärleden, Pilgrimsleder och Sjuhäradsleden.

Photo: Amplifyphoto/Westsweden.com

Tillväxtverket ger under åren 2021–2024 stöd för att utveckla infrastrukturen för rekreation och turism i landsbygder. Syftet med stödet är att utifrån landsbygdens resurser skapa möjligheter för rekreation för allmänheten och förbättra möjligheterna till turism.

Stödet omfattas av prioriteringen att utveckla besöksmål inom natur- och kulturturism med särskild fokus på leder med följande motivering: Tillväxtverket bedömer att din ansökan ryms inom landsbygdsprogrammet 2014–2020 och har prioriterat den i enlighet med nationella urvalskriterier som bygger på målen i programmet och Tillväxtverkets handlingsplan för programmet. 

Projektet omfattar aktiviteter/investeringar på följande leder: 

Bohusleden – införa nya dass, eldstäder, vindskydd, eldstäder och spänger samt uppmärkning av led. 


Kuststigen – uppföra eldstäder, vindskydd, spänger samt uppröjning och märkning av ledsträckor. 


Biosfärleden – uppmärkning av led 


Pilgrimsleder - uppföra entréskyltar, alltoa, riktningsgivare, ledmärkning, vindskydd, 
träbänkar, spänger, informationsskyltar, rastplatsbord samt självstängande grindar. 


Sjuhäradsleden – uppmärkning av led. 

Medel kommer från EUs landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar detta stöd.