Om Västkuststiftelsen

Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att stimulera friluftslivet. Vi Värnar, Vårdar och Visar naturen.

Photo: Lukasz Warzecha/Westsweden.com

Västkuststiftelsen har även ett regionalt uppdrag att samordna utvecklingsarbetet av utvalda leder i Västra Götaland.

I detta arbete har vi tät kontakt med de kommuner som lederna passerar och som sköter leden inom respektive kommun.

För mer information om Västkuststiftelsen, se www.vastkuststiftelsen.se