Om Västkuststiftelsen

Photo: Lukasz Warzecha/Westsweden.com

Västkuststiftelsens uppdrag är att bevara och vårda den västsvenska naturen och att stimulera friluftslivet. Vi Värnar, Vårdar och Visar naturen.

Västkuststiftelsen har även ett regionalt uppdrag att samordna utvecklingsarbetet av utvalda leder i Västra Götaland.

I detta arbete har vi tät kontakt med de kommuner som lederna passerar och som sköter leden inom respektive kommun.

För mer information om Västkuststiftelsen, se www.vastkuststiftelsen.se