Om West Sweden Trails

Photo: Henrik Trygg/Westsweden.com

Detta är en samling av kvalitetssäkrade och hållbart driftade vandrings- och cykelleder i Region Västra Götaland.

Friluftslivets infrastruktur sköts på varierande sätt i Sverige och är ofta tillhandahållet av kommuner och ideella aktörer. Det är inte ovanligt att till exempel vandringsleder har utvecklats i projektform för att sedan inte skötas på ett hållbart sätt med vandraren/besökaren i fokus. 

En utmaning när det gäller längre leder, som går genom många kommuner, är dessutom att det är svårt att över tid upprätthålla en hög och gemensam och sammanhållande kvalitet. 

Vandring och cykling spelar samtidigt en allt större roll för besöksnäringen. Många besökare förväntningar sig dock att komma till välskötta leder med god markering och vägledning. För att det skall vara meningsfullt att marknadsföra vandring och cykling i Västsverige krävs det därför en god infrastruktur på och kring våra leder, samt relevant digital basinformation. 

I Region Västra Götaland finns ett stort nät av längre vandringsleder, som går genom många kommuner. Regionen har anslagit pengar till att, med dessa leder som bas, utveckla ett system av hållbara och kvalitetssäkrade leder i hela regionen, för både rekreation och besöksnäring. 

Inom ramen för uppdraget assisterar och stöttar Västkuststiftelsen kommuner och föreningar på ett flertal sätt, gällande både fysiska insatser och i hur arbetet ska organiseras inom kommunerna. I uppdraget ligger också utveckling av nya hemsidor för lederna i de fall som detta behövs. 

I projektet samarbetar Västkuststiftelsen dessutom med Turistrådet Västsverige, Förvaltningen för Kulturutveckling samt Länsstyrelsen, som alla bidrar med sina respektive kompetenser. 

Inom ramen för ledutvecklingsarbetet och Västkuststiftelsen samordnande roll har det tagit fram nya kvalitetskriterier, skyltprogram, skötselinstruktioner, mallar för avtal med markägare och mallar för besiktningar mm. Standarddokumenten harmonierar med det material som tas fram inom det Nationella Ramverket för Vandringsleder.

Lederna på sidan kommer att fyllas på efter hand och i nuläget kan du hitta:

Ätradalsleden

Öppna landskap, milsvida skogar och ljuvliga sjöar. Ätradalsleden är en framtida nationell cykelled mellan Falköping och Falkenberg.

Leden är totalt 20 mil lång, där ungefär hälften går på helt bilfri banvall.

Kuststigen

Kuststigen är en variation av kustnära vandringsleder och slingor längs Bohuskusten. Den består av både längre sammanhängande etapper och separata rundslingor. Detta skapar en stor variation av olika kustnära upplevelser. Kuststigen är uppdelad i tre delleder utifrån geografiskt område och ledens karaktär. Välj var du vill vandra. Du kan också välja om du vill vandra en längre tur eller en kortare rundslinga.

Biosfärleden

 2010 blev Vänerskärgården med Kinnekulle officiellt ett Biosfärområde. Området täcker delar av Lidköpings, Götene och Mariestads kommuner och är ett av de biosfärområden Unesco utsett med målet att skapa en långsiktig och hållbar relation mellan människa och miljö. 

Kroppefjällsleden

Kroppefjällsleden är en 32 km lång led genom ett av Västsveriges största vildmarksområden. Landskapet är varierat och bitvis kuperat. Leden går genom högplatåer och skogbevuxna sprickdalar, längs mäktiga sjöar och mystiska tjärn.