Om West Sweden Trails

Photo: Henrik Trygg/Westsweden.com

Detta är en samling av kvalitetssäkrade och hållbart driftade vandrings- och cykelleder i Region Västra Götaland.

Här hittar du en härlig samling av vandrings- och cykelleder i Västra Götaland som samordnas av Västkuststiftelsen.

Lederna på sidan kommer att fyllas på efter hand och i nuläget kan du hitta:

Ätradalsleden

Öppna landskap, milsvida skogar och ljuvliga sjöar. Ätradalsleden är en framtida nationell cykelled mellan Falköping och Falkenberg.

Leden är totalt 20 mil lång, där ungefär hälften går på helt bilfri banvall.

Kuststigen

Kuststigen är en variation av kustnära vandringsleder och slingor längs Bohuskusten. Den består av både längre sammanhängande etapper och separata rundslingor. Detta skapar en stor variation av olika kustnära upplevelser. Kuststigen är uppdelad i tre delleder utifrån geografiskt område och ledens karaktär. Välj var du vill vandra. Du kan också välja om du vill vandra en längre tur eller en kortare rundslinga.

Biosfärleden

 2010 blev Vänerskärgården med Kinnekulle officiellt ett Biosfärområde. Området täcker delar av Lidköpings, Götene och Mariestads kommuner och är ett av de biosfärområden Unesco utsett med målet att skapa en långsiktig och hållbar relation mellan människa och miljö. 

Kroppefjällsleden

Kroppefjällsleden är en 32 km lång led genom ett av Västsveriges största vildmarksområden. Landskapet är varierat och bitvis kuperat. Leden går genom högplatåer och skogbevuxna sprickdalar, längs mäktiga sjöar och mystiska tjärn.