Vanliga frågor och svar

Photo: Amplifyphoto/Westsweden.com

Finns det vatten utmed leden?

Vatten finns tillgängligt på många platser längs lederna. Platser med tillgängligt vatten som markerats på hemsidan är antingen kommunalt vatten eller som genomgår provtagning för att säkerställa att kvalitén är god. Ibland kan proverna, som tas av respektive kommun, påvisa att vattnet bör kokas innan förtäring. Information om detta skall då framgå. 

Hur långt vandrar jag på en timme?

Räkna med att du går 1 km på ca 20 minuter i småkuperad terräng. Mer utförlig beräkning hittar du hos Svenska Turistföreningen.

Hur svår är den sträckan jag vill gå?

Ledernas etapper är graderade enligt följande:

Mycket lätt: Jämn terräng med fast underlag, hela etappen är framkomlig med rullstol.

Lätt: Leden går på mark som är plan eller har svag lutning. Ledens underlag är platt och jämnt, utan höga trappsteg eller hinder. Blöta partier är försedda med spång. Vandringsleden är minst en meter bred. 

Medel: Bra framkomlighet men det kan förekomma varierande terräng. Hela eller delar av turen går på naturstig. Vissa nivåskillnader finns.

Umanande: Begränsad framkomlighet på grund av branta passager och större nivåskillnader som kräver god kondition. (Betyder dock inte nödvändigtvis att hela sträckan är svår.)

Fins det etapper som är rullstolsanpassade?

Det finns inte hela etapper som är anpassade för rullstol i dagsläget. Det finns dock delar av etapper som kan användas. 

Finns det ved?

Det finns vindskydd och rastplatser som har ved utlagd. Då detta förekommer finns det en symbol för eldplats. Detta kan dock variera beroende på antal besökare vid vindskydden.

Kan jag räkna med att få plats i ett vindskydd?

Nej. Oftast finns det bara ett vindskydd med plats för 3-8 personer. Dessa går inte att boka. Särskilt under högsäsong rekommenderas du att bära med dig ett tält ifall du vill sova ute för säkerhets skull.

Kan jag boka lägerplats eller vindskydd?

Nej. Inga av våra lägerplatser eller vindskydd går att boka i förväg. Här är det först till kvarn som gäller. 

Får jag sätta upp mitt tält var jag vill?

Du får tälta enstaka dygn på samma plats i naturen enligt allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält måste du be markägaren om lov. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen. Välj att slå upp tältet på tålig mark och inte i använd betesmark, jordbruk eller plantering. Tältplatsen får inte ligga nära boningshus. OBS: i många nationalparker och naturreservat råder ofta övernattningsförbud. Kolla upp vad som gäller dit du ska.

Kom ihåg att ta med dig sopor och avfall. Gräv hål en bra bit bort från led, vattendrag och tältplats när du ska gå på toaletten och täck sedan över. Använd nedbrytningsbart diskmedel och diska inte för nära vattendrag. 

Oftast är det möjligt att slå upp sitt tält i anslutning till de iordningställda lägerplatser som finns längs leden, med närhet till toalett, soptunna och dricksvatten.

Kan jag ta hunden med mig på vandringen?

Hunden är ofta ett trevligt sällskap under en vandring. Det är dock viktigt att följa Naturvårdsverkets riktlinjer om att hunden ska hållas såpass nära dig (inom en meter) att det ska uppfattas som ett koppel under perioden 1 mars - 20 augusti. Detta är för att skydda de vilda djuren och deras ungar. I naturreservat och Nationalparker gäller koppeltvång.

Även under andra perioder av året ska hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att jaga vilt. 

Visa också hänsyn mot andra människor utmed ledsystemet, tänk på att många är rädda för hundar. 

Vid passage genom betesmark krävs största försiktighet. Kor och hästar är ofta nyfikna på, eller rädda för, hundar och kan då bli närgångna och/eller arga. Håll därför ett rejält avstånd! 

Kan man vandra under jakten?

Under hösten är jakten i full gång i de västsvenska skogarna. Både under älgjakten och rådjursjakten använder man sig av hundar. Det är av största vikt att man som gäst på annans mark visar hänsyn till jägarna och deras arbetande hundar. Stör aldrig en drivande jakthund. Ta heller inte hand om en jakthund - den hittar hem! De första veckorna på jakten är de intensivaste men de finns de som jagar aktivt januari ut. För att inte störa jakten i onödan rekommenderas att bara använda de lägerplatser som är anordnade längs med leden för övernattning. 

Köpa karta?

Vi får många frågor om det går att köpa kartor över lederna.

I dagsläget har vi på Västkuststiftelsen inga kartor eller kartböcker att sälja eftersom lederna ändrar sina dragningar så ofta att dessa inte kan hållas uppdaterade.

Inne i vårt kartverktyg går det att skriva ut ett kartblad för varje etapp (eller flera etapper tillsammans) genom att klicka på texten "skriv ut karta" i menyn längst ner till vänster.

Nedan listar vi andra aktörer som säljer kartor och kartböcker:

Vandra Bohusleden

Kuststigens bok